Zarejestruj wizytę online

Wyświetlane są tylko wolne terminy
przyjmuję w Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy MEDFEM ul. Brzozowa 44 A Wysoka


Październik 2017
pon.wt.śr.czw.pt.sob.niedz.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24
25
26
27
28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
dzisiaj
 
dni wolne i święta


26 Październik 2017 roku


Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy MEDFEM
ul. Brzozowa 44 A Wysoka

Czwartek 26 paździenika na godzinę 16:00
Czwartek 26 paździenika na godzinę 16:20
Czwartek 26 paździenika na godzinę 16:40
Czwartek 26 paździenika na godzinę 17:00
Czwartek 26 paździenika na godzinę 17:20
Czwartek 26 paździenika na godzinę 17:40
Czwartek 26 paździenika na godzinę 18:00
Czwartek 26 paździenika na godzinę 18:20
Czwartek 26 paździenika na godzinę 18:40
Czwartek 26 paździenika na godzinę 19:00