Co w razie dodatniego testu HPV?

  • Opublikowany: 09 Gru 2022
  • Dodany przez: Jacek Hodera

Obecnie dysponujemy wiedzą oraz metodami diagnostycznymi mogącymi zapobiec rozwojowi choroby nowotworowej szyjki macicy.

Detekcja wirusów nie oznacza że rozwinie się choroba. Dobra widomość jest taka że ok 70% infekcji zostanie samoistnie wyeliminowana przez własny układ immunologiczny( w zależności od typu wirusa, wieku pacjentki, leków ,itp).

Pacjentki z dodatnim HPV HR poddane są obserwacji - często wieloletniej, a czasem znacznie krótszej.

W zależności od typu wirusa , wyniku cytologii , wieku pacjentki wykonywana jest dodatkowo kolposkopia(hist-pat) i badania molekularne (p16Ki67).

Obserawcja ta i w/w badania mają na celu zdiagnozowanie stanu w którym na poziomie komórkowym zaczyna się rozwój nowowtworu( zupełnie bezobjawowo)- i jest to proces całkowicie nieodwracalny. Wtedy stosowane są juz metody chirurgiczne polegające na całkowitym usunięciu zmiany (usuniecie fragmentu szyjki) a wiec na bardzo wczesnym etapie i często umożliwiający całkowity powrót do zdrowia.