Pliki Cookies


Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony www.ginekolog-wysoka.pl. Strona prowadzona pod adresem www.ginekolog-wysoka.pl administrowana jest przez:

MEDFEM Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
z siedzibą ul. Brzozowa 44A, 52-200 Wysoka

jhodera@gmail.com
www.ginekolog-wysoka.pl

która dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.

Czym są Pliki Cookies?


Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.ginekolog-wysoka.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez www.ginekolog-wysoka.pl z Plików Cookies?


SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym. Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics. Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?


Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Chrome należy:

  1. Na komputerze otwórz Chrome.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej > Ustawienia.
  3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn.
  4. Kliknij Pliki cookie.
  5. Tutaj możesz:
    • Włączyć pliki cookie: kliknij przełącznik obok „Zablokowane”.
    • Wyłączyć pliki cookie: wyłącz opcję Zezwalaj witrynom na zapis i odczyt danych w plikach cookie.

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?


www.ginekolog-wysoka.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.


Strona www.ginekolog-wysoka.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator www.ginekolog-wysoka.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności - Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności - plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Klauzula Informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

MEDFEM Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
z siedzibą ul. Brzozowa 44A, 52-200 Wysoka

Kontakt w sprawie Ochrony Danych:
jhodera@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania ze strony www.ginekolog-wysoka.pl - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.